รอยร้าวภายในบ้าน เกิดขึ้นจากอะไร?? และมีวิธีการแก้ไขและป้องกันได้อย่างไร

รอยร้าวภายในบ้าน

รอยร้าวภายในบ้าน

รอยร้าวเกิดจากอะไร ?

รอยร้าวภายในบ้าน สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยมากทั้งในบ้านเก่าและบ้านใหม่ เนื่องจากมีปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดขึ้นได้หลากหลาย ซึ่งนอกจากสาเหตุทางธรรมชาติแล้ว ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้

1. การทรุดตัว เนื่องจากดินยุบและทำให้เกิดเป็นโพรงใต้บ้าน ส่วนใหญ่มักจะเกิดรอยร้าวขนาดเล็ก แต่บางครั้งก็สามารถส่งผลกระทบรุนแรงได้

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่ทำให้โครงสร้างขยายเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และทำให้โครงสร้างหดตัวเมื่ออุณหภูมิต่ำลง

3. ปฏิกิริยาจากดินที่ขึ้นอยู่กับความชื้นและความแห้ง

4. โครงสร้างไม่ดี หรือวัสดุไม่ได้มาตรฐาน

5. ปลูกต้นไม้ใกล้บ้าน จนทำให้รากชอนไชมาทำลายโครงสร้าง หรือส่งผลกระทบเรื่องการแย่งน้ำในดิน

6. ความเสียหายจากน้ำ เช่น ท่อตันหรือน้ำรั่ว จนซึมเข้าสู่ตัวบ้าน ทำให้โครงสร้างบวมหรือเปราะบาง

7. รับน้ำหนักจากของที่แขวนหรือห้อยไว้มากเกินไป จนทำให้ตึงและเกิดรอยร้าวในที่สุด

อันตรายของรอยร้าวแต่ละชนิด

ผนัง
รอยร้าวบนผนังที่สังเกตเห็นได้ส่วนใหญ่ มี 4 ประเภทด้วยกัน คือ รอยร้าวแนวดิ่ง แนวนอน แบบขั้นบันได และรอยร้ายบริเวณประตูหรือหน้าต่าง ที่ทำให้เกิดปัญหาตามมา ดังนี้

1. รอยร้าวแนวดิ่ง

รอยร้าว แนวตั้ง หรือ รอยร้าว แนวดิ่ง สามารถ พบเจอ ด้ ตามธรรมดา ไม่ ก่อปัญหา รุนแรง แล้วก็ซ่อมบำรุง ออกจะง่าย

จำนวนมาก มาจาก ปัญหา บ้าน หด หรือ ยุบ เพียงนิดหน่อย โดย รอยร้าว แนวตั้ง ที่เกิด ขึ้น ตาม มุม และก็ วงกบประตู – หน้าต่าง

เป็น สัญญาณ บอกถึง การทรุดตัว ของ บ้าน ซึ่ง ชอบ เกิดขึ้น ภายหลัง สร้าง เสร็จ ได้ไม่นาน

รอยราวแนวตั้ง ที่ ข้างขน กว้าง กว่าข้างล่าง เป็น สัญญาถว่าตัวบ้าน ข้างๆ ทรุด ลง หรือตัวบ้าน กึ่งกลาง เอาขึ้น

รอยร้าว แนวตั้ง ที่ ข้างล่างกว้างกว่า ข้างขน เป็น สัญญาณว่า ตัวบ้าน กึ่งกลาง ทรุด ลง

แต่ หากว่ารอยราวรูปแบบนี้ จะ ปลอดภัย แม้กระนั้น ถ้าหากมีขนาด กว้างกว่า 3 มม.ขึ้นไป บางครั้งอาจจะ สื่อ ถึง ปัญหาที่

เกิดจากทาง ด้าน โรงสร้างรองรับ หรือ การทดตัว อย่างหนัก ได้ เพราะฉะนั้น ควรจะ หมั่น ดู และก็ วัด ขนาด แม้ไม่ปกติ ควรจะ

ให้ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มา ตรวจตรา จะ เยี่ยมที่สุด

2. รอยร้าวแนวนอน

รอยร้าว แนวระดับ หรือ ราว ร้าว แนว เฉียง ลงมา 45 องศา หรูหร่า ความร้ายแรง แตกต่งจาก รอยร้าว แนวตั้งมากมาย เพราะ

ว่าสื่อถึงปัญหา หนักเกี่ยวกับ โครงสร้างรองรับ บางที่อาจ หมาย ความ ได้ ว่า ฝาผนัง กำลัง เริ่ม พังทลาย แล้ว ซึ่ง ก็เกิดขึ้นได้

จาก หลายกรณี ได้แก่ ความเสื่อมโทรม จากน้ำ หรือ การเลื่อน การร่วง แล้วก็ การขยับ ตัว ของ ดิน เพราะฉะนั้น หากว่า พบ

รอยร้ว แนว นี้ ควรจะรีบ ขอคำแนะนำ ผู้ชำนาญ โดยเร่งด่วน เพราะเหตุว่า ยิ่ง รอยร้าว มากับ การโค้ง งอ หรือ นูนขึ้น ของ ฝา

ผนัง ด้วย ละ ก็ ยิ่งสื่อ ถึงความรุนแรง มากมาย อย่างยิ่งจริงๆ

3. รอยร้าวแบบขั้นบันได

รอยร้าวแบบขั้นบันได มักจะพบในผนังอิฐ ซึ่งถ้าหากเป็นรอยร้าวขนาดเล็ก จะสื่อถึงอายุการใช้งานปกติ ไม่น่ากังวลเท่าไร แต่ถ้าหากเป็นรอยร้าวขนาดใหญ่ มากกว่า ½ นิ้ว จะสื่อถึงปัญหาจากฐานรากหรือโครงสร้าง เช่น การทรุดตัวของดินใต้กึ่งกลางของผนัง ซึ่งวิธีเดียวที่จะระบุความเสียหายหรือหาทางแก้ไขก็คือ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนั่นเอง

4. รอยร้าวบริเวณประตูหรือหน้าต่าง

รอยร้าว รอบๆ ประตู หรือ หน้าต่าง บางอาจจะ ร้ายแรงไหม ร้ายแรง ก็ได้ โดย มี เทคนิค สำหรับการเช็ก กล้วยๆ เป็น ให้

ทดลองเปิด -ปิดประตู ห้องนอนหรือ ห้องอาบน้ำ มอง ว่า ขัดข้อง หรือไม่ ถ้า ขัดข้อง และไม่ ได้ เป็น เนื่องจาก ต้นเหตุอื่น บางที

อาจจะสื่อได้ว่ารากฐาน มีการ ขยับ ระดับปานกลาง ถึงร้ายแรง กระทั่ง ทำให้มีการเกิด รอยร้าว บน ฝาผนัง รอบๆ ประตู และก็

หน้าต่าง ขึ้น

ดังนี้ บางทีก็อาจจะ พินิจ จาก ช่อง บน กรอบประตู หรือ หน้าต่าง ร่วมด้วย ก็ได้ เพราะว่า หาก มองเห็น ช่องว่าง หรือ แสงสว่าง

เล็ดลอด เข้ามา บางทีอาจจะ สื่อ ถึงปัญหา โครงสร้างรองรับ หรือ การทรุดตัว กระทั่ง กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิด รอยร้าว

นั่นเอง

รอยร้าวภายในบ้าน

รอยร้าวภายในบ้าน

เพดาน
รอยร้าวบนผนังที่สังเกตเห็นได้ส่วนใหญ่ มี 3 ประเภทด้วยกัน คือ รอยร้าวแนวดิ่ง แบบใยแมงมุม และรอยร้าวจากเพดานยุบตัว ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

1. รอยร้าวแนวดิ่ง

รอยร้าวแนวดิ่ง หรือรอยร้าวแนวตั้ง มีลักษณะของรอยร้าวเป็นเส้นตามแนวยาวตั้งแต่เพดานลงมาจนถึงผนัง สื่อถึงความเสียดายทางด้านโครงสร้าง การทรุดตัวของฐานราก หรือผนังเปราะบาง ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะรุนแรง ควรรีบให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและแก้ไขจะดีที่สุด

2. รอยร้าวแบบใยแมงมุม

รอยร้าวแบบใยแมงมุม สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งบนเพดาน ผนัง และพื้นบ้าน เป็นรอยร้าวที่มีขนาดเล็ก พบเห็นได้ตามปกติ ส่วนใหญ่ไม่มีความรุนแรงหรือปัญหาอะไร เพราะมักจะเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นของบ้าน ทว่าถ้าหากรอยร้าวลักษณะนี้มีขนาดกว้างถึง 1/16 นิ้ว ควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพราะอาจสื่อถึงการทรุดตัวหรือปัญหาฐานรากตั้งแต่แรกเริ่มได้

3. รอยร้าวที่มาพร้อมกับการยุบตัวของเพดาน

รอยร้าวที่มาพร้อมกับการยุบหรือพองตัวของเพดาน พบได้ค่อนข้างบ่อย ซึ่งอาจจะแสดงว่าฐานรากเริ่มมีปัญหา จนทำให้เพดานเคลื่อนตัวและเกิดรอยร้าวตามมา จึงถือเป็นรอยร้าวที่มีความรุนแรงชนิดหนึ่ง ถ้าหากพบแล้วควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเร็ว

วิธีรับมือและซ่อมแซมรอยร้าวบ้าน

แนวทาง จัดการเมื่อ เจอรอยร้าว บน ฝาผนัง และก็ เพดาน บ้าน ขั้นแรกเริ่ม ให้ พวกเรา สำรวจ ประเภท แล้วก็ วัด ขนาด ให้ เป็น

ระเบียบ หากว่าเป็น รอย เล็ก ที่ ปลอดภัย ก็ ปล่อยทิ้งไว้ได้ หรือ คนใดกันแน่ ต้องการจะ ซ่อมบำรุง ก็ ทำเป็น หลาย แนวทาง

ตัวอย่างเช่น อุด ด้วยอุปกรณ์ อุด โปว รอยร้าว ปิด ด้วย โพลี ยูรีเทน ซีแลน ท์ ฉาบ ด้วย ปูนซีเมนต์ซ่อมบ่รุง แล้วก็ ทา ด้วย

ครีมซ่อมแซม ฝาผนัง ดังนี้ จำเป็นต้อง พินิจพิเคราะห์ ให้ แน่นอน ว่ารอยร้าว นั้นๆ มิได้ มาจาก ปัญหา ส่วนประกอบ จริงๆ ด้วยเหตุ

ว่ามิเช่นนั้น ก็ ได้โอกาส จะกำเนิดซ้ำ อีกที ได้ ออกแบบบริเวณบ้าน

 

ส่วนรอยร้าวขนาดใหญ่ รวมทั้งมี การสี่ยงสูง รอยร้าว ที่มา พร้อมทั้งความชุ่มชื้น รอยร้าว ที่ ทำให้ฝาผนังนูน แล้วก็ รอยร้าว ที่

เกิดขึ้น กึ่งกลาง ฝาผนัง รวมทั้ง เพดาน ควรจะ เรียก ผู้ที่มีความชำนาญมา วิเคราะห์ จะ เหมาะสมที่สุด โดย หาก พบว่า มูลเหตุ

มาจากปัญหา องค์ประกอบรมทั้ง โครงสร้างรองรับ ทาง ช่าง จะได้ ปรับแต่ง ที่ ตัวการ ด้วย การ ฉีด ปูนซีเมนต์ เสริม ความ แน่น

ใต้ดิน ใช้ที่ยึดฝ่าผนังให้แข็งแรง หรือ หนุน โครงสร้างรองรับบ้าน ฯลฯ

นอกเหนือจากนี้ พวกเรา ยังสามารถคุ้มครองปกป้อง ไม่ ให้กำเนิดรอยร้าว จาก ความย่ำแย่ ของ โครงสร้างรองรับได้อีกด้วย

โดยจะต้องดูแล ดิน รอบ บ้น ให้แข็งแรงมั่นคง ปลูก ต้นไม้ขนาดเล็ก ให้ห่างจาก บ้าน อย่างต่ำ 2 เมตร แล้วก็ปลูกต้นไม้

ขนาดใหญ่ ให้ห่าง จาก บ้าน ขั้นต่ำ 5-10 เมตร นั่นเอง

มาถึงตอนนี้คงจะพอรู้กันแล้วว่ารอยร้าวบ้านแบบไหนเป็นอันตราย-ไม่เป็นอันตรายบ้าง ฉะนั้นถ้าหากพบรอยร้าวเล็ก ๆ ก็ไม่ต้องกังวลใจไป ลองตรวจสอบและวัดขนาดให้แน่ชัด แล้วซ่อมแซมด้วยตัวเองก็ได้ แต่ถ้าหากรอยร้าวเริ่มมีขนาดใหญ่หรือผิดปกติละก็ ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า เพราะหากเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมา จะได้รีบจัดการได้ทันนั่นเอง