Image result for ไข่เจียวพระอาทิตย์​

ไข่เจียวพระอาทิตย์​
-ไข่เจียวใส่​ข้าวกล้อง​ อกไก่สับ​ แครอท​ ต้นหอม​
-ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว​ พริกไท​ค่ะ​
-ตอนทอดฉีดออยเสปรย์ด้านละ​ 1 ครั้ง​ ตอนกลับด้า

กินไข่ทุกวันปลอดภัย หรือ อันตราย

1. มหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐ อเมริกา ไข่เจียว พระ อาทิตย์สนับ สนุน ให้กิน ไข่ ทุกวัน เพราะ เป็น แหล่งสารอาหาร ที่ ถูกมากโดยเฉพาะ โคลีน ที่มีมากในไ ข่แดง ซึ่งช่วยให้ ระบบเซลล์ สื่อ ประสาท ทำงานไ ด้ดี ช่วยเรื่องความจำ เด็ก ๆ ควรกินสม่ำเสมอเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องโคเลสเตอรอล
2. กินไข่ทำให้โคเลสเตอรอลตัวดีอย่าง HDL เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ การมี HDL ทำให้อัตราส่วนโคเลสเตอรอลรวมกับ HDL ดีขึ้น สัดส่วนที่ดีหมายถึงเอาโคเลสเตอรอลรวมหารด้วย HDL ค่าที่ดีควรอยู่ที่ 2-3 ในผู้หญิง และ 3-4 ในผู้ชาย
3. กินไข่ ไม่ทำ ให้อ้วน จากการ ติดตาม ศึกษากลุ่ม ค นที่ รับประทาน อาหารเช้า เป็น ไข่ เทียบ กับกลุ่มที่ ทาน ซีเรียล และ ขนมปัง เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่ กินไข่ เป็น อาหาร เช้าจะมี น้ำหนัก ตัวเฉลี่ย ต่ำ กว่า อีกกลุ่ม เป็นเพราะโปรตีนจากไข่ร่างกายจะค่อย ๆ ย่อยเป็น พลังงาน อย่างช้าๆ ไม่เหมือน กับการ กิน คาร์โบไฮเดรต หรือ ไขมัน ที่จะ ย่อย เร็วกว่า จึงทำให้หิว เร็วกว่า และทานซ้ำมากกว่า
4. แม้ว่าไข่จะมี โคเลสเตอรอล สูงถึง 200 มิลลิกรัม แต่ สมาคม โรคหัวใจ ของ อเมริกา ได้ให้ข้อกำหนดว่าเราควรกิน อาหาร ที่มี โคเลสเตอรอลไม่เกิน 300 มิลลิกรัม ต่อวัน
5. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการศึกษาว่าการกินไข่มากกว่าวันละฟองไม่ทำให้ ความเสี่ยง ของโรคหัวใจเพิ่มขึ้น แต่ การปฏิเสธ ไม่ กินไข่ เลยหรือ เลือกกิน เฉพาะ ไข่ขาว ไม่ใช่ เรื่องที่ ควรทำ เพราะ ร่างกาย หากได้โคเลสเตอรอล ไม่เพียงพอ ร่างกาย เราก็จะพยายาม ผลิต ออกมาเอง ซึ่ง อาจจะ มากกว่า การ กิน เข้าไป
6. การกินแบบพอดี ไข่วันละฟองหรือสัปดาห์หนึ่ง 3-4 ฟอง ไม่ก่อปัญหาให้มากแต่ที่เป็น ปัญหา ส่วนใหญ่ เกิดจากการได้ไขมัน ส่วน เกินจาก เครื่องเคียง เสีย มากกว่า เช่น ไส้กรอกทอดที่ อุดมด้วยน้ำมันทั้งนอกและใน ไข่เจียวอมน้ำมัน หรือขนมปังทาเนยจริงหรือเทียม ล้วนเป็นตัวสร้างปัญหาให้มากกว่าตัวไข่เอง

ควรบริโภคไข่เท่าไหร่ / ต่อวัน
คนไทยบริโภคไข่เพียง 132 ฟอง/คน/ปี ขณะที่คนญี่ปุ่นบริโภคถึง 347 ฟอง/คน/ปี คนจีน 310 ฟอง/คน/ปี คนมาเลเซีย 246 ฟอง/คน/ปี สหรัฐอเมริกา 243 ฟอง/คน/ปี สหภาพยุโรป 214 ฟอง/คน/ปี สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจผิดเรื่องโคเลสเตอรอลที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ ufabet 

นใช้จานช่วยค่ะ​