Image result for กราฟฟิก

4 ขั้นตอนง่ายๆในการทำ Infographic ด้วย Photoshop

Infographic เป็นสื่อกราฟฟิคที่นิยมใช้อย่างมากมายในปัจจุบัน
คนในยุคปัจจุบันมักไม่อ่านข้อความหรือบทความที่มีตัวอักษรมากจนเกินไป ดังนั้นจึงเกิดสื่อ Infographic ขึ้นมา
ซึ่งหากจะทำ Infographic ให้ออกมาน่าสนใจ เราควรศึกษาหลักในการทำ Infographic ให้ดีก่อน
ในวันนี้เราจะมาสอนการทำ Infographic ด้วยโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Adobe Photoshop

ขั้นตอนในการทำ Infographic ด้วย Photoshop

ขั้นตอนที่ 1
ในขั้นตอนแรกของการทำ Infographic นั้น ให้เราตั้งค่าขนาดที่เราต้องการก่อน
ซึ่งขนาด Infographic ในแต่ละแพลตฟอร์มนั้นจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป ในที่นี้จะขอตั้งขนาดเป็น 831×315

ขั้นตอนที่ 2
เมื่อได้ขนาดที่เราต้องการแล้ว ต่อไปให้ทำการออกแบบว่าอยากให้งานออกมาในรูปแบบประมาณไหน
หากนึกไม่ออก สามารถค้นหาดูตัวอย่างแล้วนำมาปรับใช้ก่อนได้
ในส่วนนี้เราจะทำการออกแบบพื้นหลังของงานก่อน ถ้าหากเราต้องการทำ Infographic ที่เป็นขั้นตอน ควรทำการแบ่งสัดส่วนของกระดาษก่อน

โดยทำการคลิกที่เมนู View
Horizontal จะเป็นการสร้างเส้นไกด์แนวนอน ส่วนVertical จะเป็นการสร้างเส้นไกด์แนวตั้ง

ขั้นตอนที่ 3
จากนั้นลงมือทำพื้นหลังให้ตรงตามที่เราออกแบบไว้

ขั้นตอนที่ 4
เมื่อได้พื้นหลังของ Infographoc ที่เราชอบแล้ว ต่อมาให้เราทำการลงข้อมูลลงไป รับทำ graphic